GDPR personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Inom InnoTel behandlar vi uppgifter om dig och hur du använda våra tjänster. Innotel är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas under varumärket Innotel. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.

  • Vilken typ av data vi behandlar

Vi samlar in och behandlar två typer av data om dig:

Undefined